وفات حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)(۲۵۲ ه.ق)

تاریخ : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱