وقوع غزوه احد و شهادت حمزه بن عبدالمطلب(۳ ه.ق)

تاریخ : ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱