شکست حمله نظامی آمریکا در طبس

تاریخ : ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۱