بیانیه رسالت پردیس

پردیس خواهران در پی تحقق بخشیدن به اهداف کلان تاسیس دانشگاه امام صادق علیه السلام که مهم‌ترین رسالت خویش را تحقق آمـوزه‌های گنجینـه نفیس ثقـلیـن و صیانت از آن می‌داند، تشکیل شد و براین باور است که رشد و تعالی همگون و متعادل یک جامعـه، مـرهـون رشد و تعالی همه جانبه بانـوان بوده و هست.

بدین جهت با اعتقاد راسخ به تدبیر و توانمندی بانوان اندیشمند اسلامی، بر محوریت موارد ذیل اهتمـام وافر خود را مبذول می‌دارد:

-صیـانت از ارزش‌های والای نظام مقـدس جمهوری اسلامـی ایـران کـه بارقـه‌ای است از حکومـت عدل الهی در پرتو مشعل همیشه فروزان امامت و ولایت.

-پاسداری از اصل "ولایت فقیه" که استمرار امامت و تضمین کننده عملکرد سازمان‌ها و نهادهای گوناگون نظام در انجام وظایف اصیل اسلامی خویش است؛ به عنـوان تجلــی بـارز پویایـی و کـارآمدی فقه جعفری.

-تقدم تزکیه وتهذیب بر تعلم و تعلیم وتعهد برتخصص در سیاست‌های خرد و کلان دانشگاه؛ زیرا به حسب دیـدگاه معرفتی اسلام، علم نوری الهی است که ثمربخشی تمام و کمال آن ، نیازمند محملی زلال و ضمیری لاهوتی است.

-تاکید بر قداست، حفظ و استواری خانواده به عنـوان واحد بنیادین جامعه بر مبنای حقوق و اخلاق اسلامی . با این باور که بانوان اندیشمند قادر هستند همراه با ایفای مسئولیت‌های خانوادگی خویش از جمله وظیفه خطیر و پر ارج مادری نقشی بنیـادین در تکـویـن ساختار علمی ، هویت ملی و معرفت دینی جامعه داشته باشند.

-التزام به حجاب و عفاف به عنوان مقدمه ایی بر رشد دیگر جنبه‌های ایمانی و انسانی بانوان و تلاش در جهت تقویت مبانی اعتقادی آن در جامعه اسلامی.

-ایجاد فرصتی مناسب، جهت سهولت بروز توانمندی های علمی بانوان فرهیخته در محیطی مستقل از آقایان، با بهره گیری از متخصصان این طبقه در امـور آموزشی، پژوهشی و اجـرایی.

-فراهم آوردن زمینه های رشد، تعالی و توسعه فرهنگ اسلامی انسانی با راهبرد علمی در عرصه داخلی و بین المللی با مؤلفه‌های پویایی، خلاقیت و نوآوری و پرهیز از روش های ایستا و بازدارنده.

-بهره‌گیری از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری وتلاش در جهت پیشبرد آنها در چارچوب ضوابط فقه جعفری که ضامن رشد و عظمت ملت‌ها و تعالی فردی واجتماعی بشر است.

-جذب نخبگان و تربیت استادان صاحب‌نظر، نظریه‌پرداز، مدیر و محقق به منظور تولید علم و ارائه راهکارهای کاربردی به حسب تحولات و مقتضیات زمان.

-تاکید بر آموزش پویا، خلاق و کاربردی به منظور مرجعیت علمی در نظام علمی و فرهنگی جهان فاقد مرز معاصر.

-برنامه‌ریزی بر مبنای آموزش پژوهش محور در کلیه مقاطع و سطوح علمی دانشگاه که مستلزم رعایت مـؤلفه‌ها و عناصر پژوهشی نظام مند است.

-مبادله فرهنگی و نقد و تنقیح دستاوردهای دیگر مراکز علمی به منظور استفاده از نتایج قابل انطباق و هم سو با اصول و ارزش های اسلامی.