اخبار زیرمجموعه ها - آرشیو

اردوی تفریحی یزد

به همت جامعه دانش آموختگان، اردوی تفریحی یزد (از چهارشنبه تا جمعه مورخ 15 تا 17 بهمن ماه) برگزار شد.

ادامه مطلب