همگام با ولایت - آرشیو

بیانات مقام معظم رهبری در مناسبتها

یک گام به سمت خدا بردارید، خدای متعال شما را به خود نزدیک میکند. آن کسانی که به حقیقت، به معنویت، به خدا و به دین پشت کرده‌اند، خدای متعال از روی رأفت و رحمت، آنها را دعوت میکند و فرا میخواند؛ این لطف و رحمت الهی است.

ادامه مطلب

بیانات مقام معظم رهبری

بیانات در دیدار مردم قم در سالگرد قیام 19/10/88 بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی (صراط 47) بیانات در بازدید از توانمندیهای صنعت خودرو سازی (صراط 49)

ادامه مطلب

سیری در نامگذاریهای ده سال اخیر از سوی مقام معظم رهبری حفظه الله

در مورد شعار امسال و کاری که امسال باید انجام بگیرد. البته سرفصلهای مهمی وجود دارد که همه دارای اولویتند. مثلاً تحول نظام اداری یک کار لازم است که باید انجام بگیرد؛ تحول آموزش و پرورش، یک کار بنیانی است؛ جایگاه علوم انسانی در دانشگاه‌ها و در مراکز آموزش و تحقیق، یک کار اساسی است

ادامه مطلب

نامه تاریخی امام خمینی به آقای منتظری

با دلی پر خون و قلبی شکسته چند کلمه‌ای برایتان می‌نویسم تا مردم روزی در جریان امر قرار گیرند. شما در نامه اخیرتان نوشته‌اید که نظر تو را شرعاً بر نظر خود مقدم می‌دانم؛ خدا را در نظر می‌گیرم و مسائلی را گوشزد می‌کنم.

ادامه مطلب

رنجنامه حاج سید احمد آقا خمینی

نوشته ای که در پیش روی دارید اشاره ای است به علل و عوامل و ریشه های مسائلی که عدم توجه به آنها و نصایح مکرر حضرت امام موجب واقعه تلخ عزل آقای منتظری از قائم مقامی رهبری گردید.

ادامه مطلب

مقالات و دل نوشته های دانشجویی

در هر یک از رژیم های حکومتی شخصی با عنوان خاص در راس حرم قدرت قرار می گیرد،این شخص در حکومت های سلطنتی شاه و در رژیم های جمهوری رییس جمهور است و در جمهوری اسلامی ایران این شخص عنوان رهبر را دارد. در سال 1358 بعد از این که در انتخابات فروردین ماه عنوان جمهوری اسلامی برای رژیم حکومتی ایران تثبیت شد خبرگان منتخب بر اساس نظرات رهبری انقلاب و سوابق اسلامی و عنوان ولایت فقیه قانون اسلامی را بر محور رهبری تدوین کردند . اصولی را به بیان مسایل مربوط به رهبری اختصاص دادند.

ادامه مطلب

کانون انتظار

بحث مهدویت از مسایل مهم مذهب شیعه است که در زمان های مختلف توسط ائمه بدان تصریح و تاکید شده است. اهمیت این مسئله در دوران حاضر که عصر غیبت است بیشتر می شود؛ اما نکته ای که در این زمینه حسایت را بر می انگیزد مطرح شدن مسائلی غیر ضروری چون ملاقات گرایی است. لذا وجود مجموعه ای برای عمق بخشیدن به مباحث مهدویت جهت تلاش در رسیدن به عصر ظهور و زمینه سازی برای حضور ایشان ضروری و مهم می نماید. کانون انتظار مجموعه ای مهدوی است با هدف تلاش برای عالم عامل و محرک شدن دانشجویان در جهت رضایتمندی حضرت.

ادامه مطلب