مقالات و دل نوشته های دانشجویی

۱۲ مرداد ۱۳۹۲ | ۰۲:۰۶ کد : ۱۰ همگام با ولایت
تعداد بازدید:۷۴۵
در هر یک از رژیم های حکومتی شخصی با عنوان خاص در راس حرم قدرت قرار می گیرد،این شخص در حکومت های سلطنتی شاه و در رژیم های جمهوری رییس جمهور است و در جمهوری اسلامی ایران این شخص عنوان رهبر را دارد. در سال 1358 بعد از این که در انتخابات فروردین ماه عنوان جمهوری اسلامی برای رژیم حکومتی ایران تثبیت شد خبرگان منتخب بر اساس نظرات رهبری انقلاب و سوابق اسلامی و عنوان ولایت فقیه قانون اسلامی را بر محور رهبری تدوین کردند . اصولی را به بیان مسایل مربوط به رهبری اختصاص دادند.

مقالات دانشجویی

 

 

 


دل نوشته های دانشجویی

رهبری
زهرا اسداللهی86 فقه و حقوق اسلامی

در هر یک از رژیم های حکومتی شخصی با عنوان خاص در راس حرم قدرت قرار می گیرد،این شخص در حکومت های سلطنتی شاه و در رژیم های جمهوری رییس جمهور است و در جمهوری اسلامی ایران این شخص عنوان رهبر را دارد.
در سال 1358 بعد از این که در انتخابات فروردین ماه عنوان جمهوری اسلامی برای رژیم حکومتی ایران تثبیت شد خبرگان منتخب بر اساس نظرات رهبری انقلاب و سوابق اسلامی و عنوان ولایت فقیه قانون اسلامی را بر محور رهبری تدوین کردند . اصولی را به بیان مسایل مربوط به رهبری اختصاص دادند.
در حال حاضر فقط یک نفر واجد شرایط با انتخاب خبرگان  نهادرهبری برای احراز این مقام گزینش میشود و تا زمانی که شرایط لازم را دارد در این مقام باقی می ماند. مقام رهبری تابع شرایط و مرجع تشخیص شرایط تکثریت نمایندگان مجلس خبرکان می باشد که در هشت سال یک بار از جانب مردم انتخاب می شوند ار آنجا که رهبر در عالی ترین مقام رسمی کشور قرار گرفته است(اصل 113 قانون اساسی).
علاوه بر فصل هشتم قانون اساسی که با شش فصل به آن اختصاص یافته بخشی از مقدمه و تعدادی دیگر از اصول قانون اساسی به آن مرتبط میگردد در اصول 5-57-60-91-107 تا 112-113-130-131-142-157-157-175-176-177 به مستیل مربوط به رهبری اشاره شده است.
مقدمه قانون اساسی ذیل عنوان< حکومت اسلامی> عبارتی چنین دارد:طرح حکومت اسلامی لر پایه ی ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی (ره) ارایه شد انگیزه ی مشخص و منسجم نوینی رادر مردم مسلمان ایجاد کرد و اه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلملن و متعهد رت در داخل و خارج کشور فشرده ساخت.
در اصل پنجم شرایط رهبری را عنوان میکند.
در اصل پنجاه و هفتم با معرفی قوای حاکم جمهوری اسلامی،مو قعیت رهبری را که فوق این قوا است مشخص مینماید.
اصل 113 به طور قاطع رهبری را به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور می شناسد و رییس جمهور را بعد از وی قرار می دهد.
منبع:حقوق اسلامی و نهاد های جمهوری اسلامی ایران/سید جلال الدین مدنی.


((انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو))سوره مائده-آیه 55 
اینک دیگر جای سکوت نیست! رقیه طاهری

قلم ها برانید! فریاد ها !بخوانید و شما ای یزدیان زمان بدانید!اگر تا کنون بر خود اجازه اعتراض به قانون اساسی کشور اسلامی را میدادید و  داعیه ی دفاع از حق کذای یتان را داشتید اما اینک دیگر چشمی خفته نیست تا مخالفتتان را با اساس اسلام نبیند . گوشی نیست که فریاد بی را بر اساس هیچ و پوچ نشنود.!بدانید راهی که میروید به نا کجا آباد است.آن جایی که نه خبری از استقلال و شرف است و نه خبری ار آزادی!... چرا که امر مقدس آزادی در بازار وعده های دروغین بیگانگان پیدا نمی شود و دیده ایم فریب خورد گانی را که با حمایتی جاهلانه و سعیی کودکانه به دنبال علم ادعا دروغین بیگانگان به راه افتاده و اینک سرنوشتی جز اسارت 
نیافته اند!آری راهتان به جایی نمی رسد چرا که اهدافتان را برایتان آن گونه که می خواستند و می خواهند دیکته می کنند چرا که شما را آلت دست منافع خویش قرار می دهند . می خواهند که شما نیز گورستان اسیران آزادی مطلو ب آنان به خاک سپرده شوید و چون عراق و افغانستان به فراموشی و خاموشی گرایید.
گر نه این که رهبر نهضت خونین انقلاب اسلامی ایران آن پیر فرزانه و آن در گرانبها،حضرت امام خمینی (ره) فرمود((پشتیبان ولایت فقیه باشد تا به مملکت شما آسیبی نرسد))؟! و گر ندیده اید این ملت های متعددی را که به علت محرومبت از سایه سار ولایت پای در گوره راه های گمراهی و ضلالت گذاشته اند . گر شما نمیدانید که پیروی از پیروان شیطان نتیجه ای جز سر درگمی و نا امیدی ندارد و گر هنوز باور نکر ده اید که جز تنها صراط مستقیم ولایت است پس ثمره ولایت هدایت است؟!
واینک شکا ای دلسوزان اسلام در نظام اسلامی!
تاسف اندک است برای این فاجعه عظیم،محکومیت وقایع اخیر کفایت نمی کند،صدرو بیانیه از دفاتر عالیترتنها راه گشا نیست،عرصه خا عرصه سکوت و نادیده گرفتن ها نیست،دیگر جایی برای نگفتن باقی نمانده است،چرا که معاندین انقلاب،عناد خویش را با سنگ پرانی به سمت عزادارن حسینی در روز عاشورا نشان دادند و چه سندی واضح تر از این برای رسوایی ادعا هایشان و چه دلیلی روشن تر از این برای مخالفت آن ها با آرمان های مقدسمان!آیا اقصاد شوم این قوم بر همگان مشخص نیست؟!و آیا هنوز تشخیص نداده ایم که مطالبه آن ها نه روی کار آمدن اشخاص خاص بلکه بر اندازی نظام مقدی اسلامی است که ثمره خون صدها شهید است!آیا هنوز به این بور نرسیده ایم که آن چه بر آنها سخت می آید اصل دین اسلام است!چه گوشی نشنید فریاد های شومشان را مبنی بر مخالفت با اصل ولایت فقیه و بر چه کسی ثابت نشده است که پیروی از ولایت فقیه در امتداد پیروی از ولی معصوم است و ولی فقیه در زمان غیبت جانشین ثانی رسول الله است(صلی الله علیه و آله) است؟!گرچه دوران دوران فتنه است اما گر نه این که راه نجات در دوران فتنه تمسک تام و تاسی کامل به ولایت است... کجاندن گوس هایی که فریاد (این عمار) سید مظلوم آن رهبری که اینک مخموم این فجایع شده است بشنود و کجایند دست هایی که بنای بصیرت و آگاهی را بر پایه ی ایمان به ظهر روز انتظار برسانند!؟
آری زمان ،زمان شدن و امتحان پس دادن هاست و هیچ احدی را راه فرار از این امتحانات نیست!پس چه باک که با توشه ای پر ازرهبر آزاده یماناین راه خطیر شده ایم و بتوانیم با سر افرازی در ایت امتحانات هم چون عده ای که دیدم مایه ی عبرت همگان نشویم     (و السلام)    

دل نوشته های دانشجویی
"بسمه تعالی و به ذکر حجته"           
آسیب شناسی مهدویت    عدم پیروی از ولایت فقیه: محبوبه مرادی خوب 86 فقه و حقوق اسلامی

یکی از آسیب هایی که وحدت جامعه اسلامی را خد شه دار می کندو زمینه ر ا برای فعالیت دشمنان دین و مهدویت(به صورت های مختلف مانند دشمنی روشن و بی واسطه،فرقه سازی و مدعیان و ...) فراهم می اورد افرادی هستد که  خود به عنوان آسیب جامعه مهدوی مطرح میشوند،آنها کسانی هستند که یا دل خوشی از اسلام و ولایت فقیه ندارند و یا همانند طلحه و زبیر،زمانی حکومت اسلامی را قابل اجرا و قابل قبول میدانند که سهمی به آنها داده شود. بدون شک چنین افرادی به هیچ عنوان در ردیف منتظران ظهور محسوب نمی شوند. وچه بسا در جایگاه دشمنان و مخالفان واقعی ولی فقیه باشند،مگر می شود کسی در مسیر امام زمان(عج) و خشنودی آن حضرت حرکت کند ولی دل نائب ایشان رابه درد آورد؟ کسی که نائب امام زمان (عج)را نمی تواند تحمل کند چه طور میتواند خود امام رمان را بپذیرد؟ البته نشانه های انتظار باید در عمل افراد ثابت شود نه در ادعا،بر خی ها دین و دستورات الهی را به نفع خود تفسیر میکنند و رفتار و گفتارشان در بسیاری مواردبا ولی فقیه در تعارض و تضاد است،بر خلاف این که امام خمینی (ره) فرمود:(حفظ نظام از واجبات است)، پیامبر اکرم(ص) نیز در باره این نشانه ی آخر الزمان می فرمایند(زمانی بر مردم می آید که دروغ های برخی مردم پلید ولی  ظاهرشان به طمع مال دنیا آراسته است و به آچه که پیش خداست دل نمیبندند و در کارشان ریا داشته و خوف از خدا ندارند،خداوند نیز آنان را به عذاب فراگیر مبتلا می کند) در جایی دیگر به نقل از پیامبر گرامی اسلام آمده است که خداوند مردم آخر الزمان را به آزمایسهایی بزرگ امتحان می کند،که برخی ها موفق و بر خی ها نا موفق میشوند و سپس در باره موفق ها به امیر المو منین می فرماید:
(بدون شک آنان کسانی هستند که در باربر دستورات ولی فقیه تمکین می کنند و ولایت مطلقه فقیه را با تمام وجود می پذیرند و کلیه  اعمال و رفتار خود را مطابق با خواست ولی امر تنظیم می کنند)
مقام معظم رهبری،حضرت آیت الله خامنه ای در سالکرد تشکیل بسیج سال 1376 می فرمودند:(رهبری در جامعه اسلامی و ایران اسلامی گره گشا است،رهبری یعنی آن نقطه ای که دولت مشکلی داشته باشد،مشکلات لا علاج دولت به دست رهبری حل می شود هر جایی که تبلیغات دشمن کاری کند که مردم را بخواهد به دولت ها بد بین کند این جا نقش رهبری است مه حقیقت را برای مردم روشن میکند،توطئه ی دشمن را بر ملا میکند،مگر ندیده اید در این چند ساله در باره دولت ها،دولتمردان ،مسئولان چه می کردند و چه ک.نه سعی می کردند با تبلیغات دروغین ترفند های گوناگونی رایج کنند تا مردم را ما یوس کنندوآن جا که می خواهند بین جناح هاب کوناگون مردم اختلاف ایجاد کنند رهبری است که می آید دست ها را در دست همدیگر می گذارد،مایه ی الفت میشود، مانع تفرقه میشود،آنجا که می خواهند مردم را از حصور در پای صندوق های رای ما یوس کنند،رهبری است که به مردم دلگرمی می دهد،می گوید وظیفه است ،مردم اعتماد می کنند، وارد می شوند ،حماسه ی عظیمی می آفرینند،آن جایی که جایگاه ابراز نظر مردم نسبت به انقلاب است،مردم چشمشان به دهان رهبری است،در زمان امام راحل این را بار ها تجربه کردید،بعد از رحلت امام راجل هم به کمک مردم،با محبت مردم،با همکاری مردم ده ها بار با همین کیفیت و با همین شیوه پیوند جوشیده و استقرار میان مردم و رهبری توانسته است مشت محکمی به دهان دشمنان بزند،لذا طبعیی است که با رهبری بد باشند،کینه عمیقس داشته باشند،جای تعجبی ندارد)
همین است که ((هنری پرکت)) یکی از مسئولان وزارت خارجه آمریکا معتقد است(اگر مطبوعات ایران ئلایت فقیه را  سوار بر کشنی نردید کرده و از معبر روحانیت بگذرانند ،بار سنگینی از دوش آمریکا بر داشته اند!)
به هر حال پیامد های مسئله عدم پیروی از ولایت فقیه،گمراهی و ضلالت و پراکندگی افراد و عدم وحدت در سا یه ی رهبری واحد و شکست پذیر بودن در مقابل دشمنان است.چنانچه امام خمینی (ره) نیز می فرماید:(هیچ گاه نگران مباحثات تند طلبگی در فروع و اصول فقه نبو ده ام ولی نگران تقابل و تعارض جناح های مؤ من به انقلابم که مبادا منتهی به تقویت جناح رفاه طلب بی درد و بزن گردد)(اگر روحانیون طرفدار اسلام ناب و انقلاب دیر بجنبند ابر قدرتها و نوکرانشان مسائل را به نفع خود خاتمه میدهند)
ریشه این آسیب،عدم بصیرت کافی در دین،توجه نکردن به دلایل عقلی و نقلی،توهم پیروی مستقیم و بی واسطه از امام عصر (عج)،توقع نیابت خاصه در عصر غیبت کبری،هوی و هوس و اغراض سیاسی و شیطنتهای استکبار می باشد.اما آسیب تنها از سئی مخالفان ولایت فقیه نیست،بلکه برخی ولایت ها نیز به این آتش دامن میزنند،بانی انقلاب اسلامی می فرماید:(ولایت های دیرئز که در سکوت و تحجر خود آبروی اسلام و مسلمین را ریخته اند و در عمل پشت پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت را شکسته اند و عنوان ولایت لر ایشان جز تکسب و تعیش نبوده است،امروز خود را بانی و وارث ولایت نموده و حسرت ولایت دوران شاه را می خورند""در 15 خرداد 42 مقابله با گلوله تفنگ و مسلسل شاه نبود که اگر تنها این بود مقابله را آسان مینمود،بلکه علائه بر آن از داخلخودی گلوله حیله و مقدس مآبی و تحجر بود،گلوله زخم زبان و نفاق و دورویی بود که هزار بار بیشتر از باروت جگر و جان را می سو خت و می دریدوبا این تفاسیر عدم اطاعت از ولایت فقیه شیوه ای جدید برای مبارزه با اهداف امام زمان (عج)است.وقایع اخیر از جمله نوهین به جایگاه ولایت فقیه گویای این مظلب است که دشمنان قسم خورده ی اسلام . استکباران به دنبال حذف کامل ولایت فقیه هستند که در نتیجه با نبود ولایت فقیه در أس حکومت اسلامی زمینه های ظهور تحقق نمی یابد.

منابع:
1-www.mahdaviat.com
2-آفتاب ولایت،آیت ا.. مصباح یزدی،ص232
3-سخنان حجت الاسلام و المسلمین حمید رسایی عضو کمیسیون فرهنگی و نماینده ی مردم تهران در مجلی شورای اسلامی،در گفتگو با سرویس گزارشگر روز کیهان
4-سخنان حجت الاسلام محمد مهدی مرادی،پژوهشگر . کارشناس علوم دینی
5-مصاحبه به حجت الاسلام  و المسلمین محمد حسین نیک فال،کارشناسی ارشد تبلیغ در حوزه ی علمیه ی قم و نویسنده و پژوهشگر کتب دینی
6-صحیفه ی نور،روح الله موسوی خمینی(ره)
7-ولایت فقیه،جوانان،پرسشها و پاسخ ها-احمد لقمانی،انتشارات بهشت بینش،چاپ چهارم،تابستان1382-ص84
8-مرجعیت و رهبری،تفکیکوحدت-حمید انصاری-چاپ دومهانتشارات عروج-پاییز 1374-ص25
9-روزنامه جوانف15 اسفند 1377،ستون نگفتن نگین،ص م 

 


نظر شما :