روز خاتم‌بخشی امیرالمومنین (ع) در رکوع نماز (آیه ولایت) سال ۹ ه.ق

تاریخ : ۰۲ مرداد ۱۴۰۱