ارتباط با ما

 آدرس دانشگاه :تهران، میدان صنعت، بلوار شهید فرحزادی، خیابان شهید طاهرخانی، خیابان امام صادق(ع)، دانشگاه امام صادق (ع)- پردیس خواهران

کد پستی: 1981668411 
صندوق پستی: 111-14655
پست الکترونیک: isuw@isuw.ac.ir
تلفن: 4-22094901-021
دورنگار: 22065437-021