پایان نامه های در دست تدوین دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران

       پایان نامه‌های در دست نگارش، کارشناسی- دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

کد و رشته

فریده پور افضلی

انیس اسدی

مهدیه طاهری زاده

کرمعلی نیا

سیده مطهره علوی

سیده لیلا مومنی

سحر محمدی

فاطمه طالبی

لیلا تقریبی

زهرا پورزرقان

فرهنگ نامه حقوق کودک

دکتر فایزه عظیم زاده اردبیلی

کد93

رشته فقه

 

مهدیه طاهری زاده

زهرا آهی فر

بررسی عیوب موجب فسخ نکاح با رویکرد به مسائل نوین پزشکی

دکتر زهرا راستی

کد93

رشته فقه

زهرا قهرمان زاده

زینب یعقوبی

بررسی حقوق خانواده در رساله حقوقی امام سجاد (ع) با رویکرد فقهی- حقوقی

دکتر فاطمه فلاح تفتی

کد93

رشته فقه

محدثه سعیدی

فاطمه کریمی

بررسی نظام خانواده با تکیه بر سند 2030 در نظام حقوقی ایران

دکتر فاطمه فلاح تفتی

کد93

رشته فقه

 

کمند محمدی

شکوفه عسگری اشتیانی

پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس سبک زندگی ایرانی اسلامی

دکتر خدیجه ابوالمعالی

دکتر محسنی

کد93

رشته علوم تربیتی