پایان نامه دفاع شده دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران

           عناوین پایان نامه های کارشناسی حقوق خانواده بر اساس سال ورودی دانشجویان

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

کد و رشته

چکیده

زهرا حاجی جعفری

جرایم جنسی و نقش و تاثیر آن در تحکیم و اضمحلال خانواده دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی دکتر داودی حقوق خانواده چکیده

سیده مائده تقوی میان پشته

سیاست های افزایش جمعیت و تامین حق برغذای اعضای خانواده در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران دکتر محیا صفاری نیا دکتر مریم محقق داماد حقوق خانواده چکیده

فاطمه عمرانی

نقش فرهنگ در پیشگیری از جرم و انحراف با تاکید بر نظارت اجتماعی فراگیر خانواده دکتر عاطفه عباسی دکتر کبری پورعبداله حقوق خانواده چکیده

صفورا رحمانی نژاد

رویه قضایی و فرایند دادرسی دعاوی نکاح و طلاق ایرانیان غیر مسلمان دکتر مریم محقق داماد دکتر مهرشاد شبابی حقوق خانواده چکیده
عاطفه یوسفی طوسی تاثیر حقوق و مزایای استخدامی اعضا بر تحکیم خانواده و راهکارهای قانونی مرتبط با آن دکتر عاطفه عباسی دکتر کبری پورعبداله حقوق خانواده چکیده

زهرا اسلامی، فائزه محمدشاهی

حمایت از حقوق کودک بزه دیده با رویکرد عدالت ترمیمی

سرکار خانم دکتر فایزه عظیم زاده اردبیلی

سرکار خانم دیواندری

1391 گروه حقوق

چکیده

سیده الهه حسینی،زهرا شهبازی

مقررات ناظر بر فرزندخواندگی از منظر حقوق داخلی

سرکار خانم دکتر رقیه سادات مؤمن

سرکار خانم مرضیه رحیمی زاده

1391 گروه حقوق

چکیده

مرضیه ادیبی

 بررسی نقش خانواده در پیشگیری از جرائم اطفال و نوجوانان

 

سرکار خانم دکتر فایزه عظیم زاده اردبیلی

سرکار خانم سوده کریمی

سرکار خانم منصوره بهشتی

1391 گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

راضیه استکی، محدثه عباس تبار

بررسی تطبیقی ارکان وشرایط معتبر در طلاق در دیدگاه مذاهب خمسه

سرکار خانم دکتر لامع

 

1391 گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

الهه صادقی، زهرا نقره

حقوق و تکالیف زوجین در فاصله عقد نکاح تا زفاف

سرکار خانم دکتر اعظم غیاثی ثانی

 

1391 گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

طاهره سادات امام،زهرا پرورش

نقد احکام بهائیت در باب ازدواج

سرکار خانم دکتر رقیه سادات مؤمن

 

1391 گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

راضیه حسن زاده،یاسمن محمدی نسب

مجازات پدر و مادر درقتل فرزند در نظام حقوقی ایران

سرکار خانم دکتر زهرا راستی

سرکار خانم کارساز

1391 گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

آرزو رحیمی منصوره رستم

مقایسه­ ی سرمایه­ ی اجتماعی و سازگاری زناشویی در زنان شاغل و غیرشاغل

 

سرکار خانم دکتر  خدیجه ابوالمعالی

 

سرکار خانم دکتر  مژگان سخایی

 

1390 علوم تربیتی

چکیده

خدیجه داودی، مائده شهروی

بررسی تطبیقی جمع مسئولیت سرپرستان قراردادی و قانونی در قبال اعمال زیان آور کودک

سرکار خانم دکتر مرضیه افضلی مهر

 

1390 گروه حقوق

چکیده

زهراعباسی،مریم معصوم خانی

مبانی و آثار فقهی وحقوقی شروط ضمن عقد نکاح

سرکار خانم دکتر مومن

 

1390 گروه حقوق

چکیده

فاطمه حسین زاده مزرعه شاهی- مهدیه حیدری زاده

اعتبار شرط کفائت در ازدواج در فقه امامیه و عامه

سرکار خانم دکتر زهرا لامع

 

1390 گروه فقه  و حقوق اسلامی

چکیده

فاطمه دهقانپور،زهرا مشهدی

حقوق و مسئولیت های زوجین در طلاق در نظام حقوقی ایران

سرکار خانم دکتر  فاطمه کاظم پور فرد

 

سرکار خانم کارساز

1390 گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

مائده رحمتی ،ریحانه غلامی

سقط درمانی در نظام حقوقی ایران

سرکارخانم دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی

 

سرکارخانم فائزه طوقانیپور

سرکارخانم دکتر اعظم غیاثی

1390 گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

معصومه منفرد مسقانی

نسرین اصلان نسب

مساله نکاح صغار در فقه و حقوق موضوعه ایران

سرکا ر خانم دکتر زهرا لامع

 

1389 گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

ملیحه نوینی و زینب فریادرس

حسن معاشرت زوجین در نظام حقوق خانواده

سرکار خانم دکتر زهرا لامع

سرکار خانم محمدی

1389 گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

ستوده خاقانی،محیا ربیعی

بررسی آیات الاحکام نکاح در ملاکات انتخاب همسر و خلاء‌های قانونی آن

سرکار خانم دکتر  فاطمه کاظم پور

سرکار خانم عقیله دادیار

1389 گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

صدیقه محمد حسنی،اعظم قنبرزاده،انسیه عباسی شاهکوه

جرایم علیه کیان خانواده

سرکار خانم دکتر لیلا سادات اسدی

سرکار خانم فضه سادات حسینی

1388 گروه حقوق

چکیده

مونا بهشتی زواره فاطمه سادات سیدصالحی

ترک انفاق زوجه و ضمانت اجراهای آن در نظام حقوقی ایران

سرکار خانم دکتر  فایزه عظیم زاده اردبیلی

سرکار خانم دکتر  کاظم پور

1388گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

سیده مهسا حسینی، الهه جعفرپور

کاربرد قاعده احسان در حقوق زوجین در نظام حقوقی ایران

سرکار خانم منصوره بهشتی

سرکار خانم زهرا آل اسحاق

1388گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

ملیحه آزادی،طاهره محمدی

اشتراک زوجین در اموال در حقوق ایران و فرانسه

سرکار خانم دکتر ایزدی

 

1387گروه حقوق

چکیده

مرضیه جعفری،راضیه ذوالفقاری

ازدواج با اتباع بیگانه و آثار ناشی از آن بر فرزندان

سرکار خانم دکتر طلیعه زهرا علیا

 

1387گروه حقوق

چکیده

سوسن نوربخش،مریم دهقانی فیروز آبادی

حق و تکلیف والدین بر تربیت فرزند و رابطه آن با حریم خصوصی او

سرکار خانم دکتر نرگس ایزدی

 

1387گروه حقوق

چکیده

راضیه سلمانی، هاجر خسروی

مریم فرخنده

بررسی مساله اجمال و تبیین در اصول فقه امامیه با رویکردی بر نظام حقوق خانواده

سرکار خانم دکتر صدیقه مهدوی کنی

 

1387گروه فقه و حقوق اسلامی

 

چکیده

مرضیه کاویان­پور

زهره بقیعی

تأدیب و تنبیه در نظام حقوق خانوادگی ایران

سرکار خانم فاطمه کاظم پور

 

1387 گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

سمیه مولوی، زهرا عزیزپوریان، ریحانه یزداندوست، فهیمه رعنایی، مبینا بسکابادی، مرضیه عباسی

نقد و بررسی فقهی – حقوقی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

سرکار خانم دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی

سرکار خانم رضازاده و سرکار خانم اسماعیلی

1387 گروه فقه و حقوق اسلامی

 

 

چکیده

نرجس حاجی علی اکبر علاقبند، سمانه سادات منصوری

رابطه سبک های دلبستگی با رضامندی زناشویی

سرکار خانم دکتر زهره موسی زاده

سرکار خانم دکتر فاطمه سلیمانی

1387 گروه معارف اسلامی و علوم تربیتی

چکیده

زهره اسروش، نسیبه کریمی

رابطه ی راهبردهای مقابله با استرس با انسجام خانواده

 

سرکار خانم دکتر مریم مشایخ

سرکار خانم سیده زهرا مطهری فرد

1387 گروه معارف اسلامی و علوم تربیتی

چکیده

فرزانه تفتیان، ریحانه توزنده جانی، راضیه عباس نژاد

رابطه سبک های تربیتی والدین با نگرش دینی نوجوانان

دکتر مریم مشایخ

سرکار خانم دکتر  فاطمه کاظم پور

1385گروه معارف اسلامی و علوم تربیتی

چکیده

 
نام و نام خانوادگی عنوان پایان نامه استاد راهنما استاد مشاور کد و رشته چکیده

حسین خانی، بدیع زادگان، گلدوزها

جایگاه و کارآمدی زنان در نهاد خانواده با تکیه بر آموزه های دینی

سرکار خانم دکتر کبری پورعبدالله

 

1385

گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

حاجی قاسمعلی، حسین قربان، محمدمرادی، مظفری

دانشنامه جامع زن در نظام حقوقی خانواده

دکتر فایزه عظیم زاده اردبیلی

 

1384

گروه حقوق

چکیده

ناظم زاده ، الهام صالح نژاد

آسیب شناسی ماهیت و آثار شروط ضمن نکاح در قباله عقد (سند نکاحیه ) با تکیه بر مستندات فقهی

سرکار خانم دکتر صدیقه مهدوی کنی و سرکار خانم همتیان

 

1384

گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

ابراهیمی، احمدوند، حمزه خانی، رضایی، صفاری تبار، مرضیه و زهرا محمدی

دانشنامه جامع زن مسلمان در نظام حقوق خانواده

دکتر فایزه عظیم زاده اردبیلی

 

1384

گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

احمدوند، نوراحمدی

بررسی مقایسه ای آثار ناشی از تلقیح مصنوعی در اسلام و غرب _(فقه شیعه و انگلستان)

سرکار خانم دکتر صدیقه مهدوی کنی

 

1384

گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

اوراض شیخی، سیدی

نقش سیستم عدالت جزایی در تحکیم خانواده

سرکار خانم دکتر مریم السادات محقق داماد

 

1384

گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

جمشیدی، امیری

بررسی تطبیقی حقوق زن در خانواده (فقه شیعه و اهل سنت)

سرکار خانم  فاطمه کاظمپور

 

1384

گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

محمودی، میرشاه پناه

بررسی فقهی حقوقی لایحه حمایت خانواده و قانون خانواده 1353

سرکار خانم دکتر مریم ورزدار

 

1384

گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

عزیززادرنجی، مرغوب

بررسی راهکارهای حل چالش های خانواده در نظام حقوقی ایران

سرکار خانم دکتر ملک زاده

 

1384

گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

زینب لک و ثمین یوسف آبادی

تاثیر و نقش داوری در اصلاح روابط زوجه در رویه قضات و حقوق ایران

سرکار خانم همتیان

 

1383

گروه حقوق

چکیده

فهیمه درانی الاصل

بررسی عوامل جسمانی و روانی موثر بر انحلال نکاح بات رویکرد پزشکی قانونی

سرکار خانم دکتر لیلاسادات اسدی، سرکار خانم دکتر خاتمی

 

1383

گروه حقوق

چکیده

اباذری، رجبعلی پور

نقد و تحلیل فقهی حقوقی مواد مرتبط با گواهی عدم امکان سازش زوجین

سرکار  خانم دکتر فریبا حاجیعلی و سرکار خانم دکتر فرحناز خسروشاهی

 

1383

گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

ایمانی پور، صراف

مبانی و مصادیق حق و حکم در حقوق معنوی خانواده

سرکار خانم دکتر صدیقه مهدوی کنی

 

1383

گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

فاطمه فرحزادی

نقش قراردادهای خصوصی در نکاح

سرکار خانم محبوبه توکلی

 

1383

گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

مریم مهاجری

بررسی مقایسه ای وضعیت اطفال نامشروع در ایران و فرانسه

سرکار خانم دکتر عزت السادات میرخانی

 

1383

گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

نصیری، نهاوندی

نقد و تحلیل حقوق خانواده در سینمای ایران دهه 70-85

سرکار خانم دکتر فایزه عظیم زاده اردبیلی

 

1383

گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

زینب ریاضت

رابطه حقوق و اخلاق با رویکرد خانواده

سرکار خانم دکتر هما داوودی

 

1382

گروه حقوق

چکیده

سمانه طاهری

نگرش نقادانه بر قوانین طلاق

سرکار خانم دکتر نرگس ایزدی

 

1382

گروه حقوق

چکیده

آهنگران، میرجلیلی

عرصه های ورود حاکم به خانواده و راهکار فقه شناور

سرکار خانم دکتر عزت السادات میرخانی

 

1382

گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

امیری، سمیعی

بررسی آیات الاحکام طلاق و خلائهای قانونی آن

سرکار خانم دکتر عظیم زاده اردبیلی، سرکار خانم دکتر فریبا افضلی

 

1382 گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

بحرالعلوم، صابری

گستره قاعده لاضرر در حقوق خانواده و خلائهای قانونی

سرکار خانم دکتر منیره حقخواه

 

1382

گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

شاه بیگی

بررسی مبانی فقهی – حقوقی ارث برای زوجه از زوج (با رویکردی به آراء امام خمینب و فقهای معاصر)

سرکار خانم دکتر فریبا حاجیعلی

 

1382

گروه فقه  و حقوق اسلامی

چکیده

فاطمه هوشمند

بررسی خشونتهای خانوادگی علیه کودکان

سرکار خانم دکتر طوبی شاکری گلپایگانی

 

1381

گروه حقوق

چکیده

قاصدی، صفایی

بررسی وضعیت حقوقی زن در طلاق به درخواست زوج

سرکار خانم دکتر لیلاسادات اسدی

 

1381

گروه حقوق

چکیده

رقیه سادات هجری بیگدلی

بررسی فقهی حقوقی تدلیس در ازدواج

سرکار خانم دکتر نرگس ایزدی

 

1381

گروه حقوق

چکیده

زهرا ارفع

اصول حاکم بر خانواده در مبانی فقهی حقوقی اسلام

سرکار خانم دکتر میرخانی

 

1381

گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

محبوبه بیات

گستره اختیارات زوجه در طلاق وکالتی

سرکار خانم دکتر همتیان

 

1380

گروه حقوق

چکیده

مریم هاشمی بیگی محلاتی

بررسی تحریم مؤبد در فقه اسلامی و تاثیر آن در ثبات خانواده

سرکار خانم دکتر عزت السادات میرخانی

 

1380

گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

زهره محمودی

دعوی قتل فرزند توسط پدر در سیاست جنایی اسلام

سرکار خانم دکتر طوبی شاکری

 

1380

گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

شیرین دشتیان روزبهانی

جایگاه و قلمرو حقوق معنوی کودک در نظام حقوقی اسلام

سرکار خانم دکتر فهیمه ملک زاده

 

1380

گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

جمالزاده

تنظیم خانواده

سرکار خانم دکتر صدیقه مهدوی کنی

 

1380

گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

اردستانی رستمی

بررسی فقهی طلاق قضایی

سرکار خانم دکتر فهیمه ملک زاده

 

1380

گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

سحر باقر نیاکان

بررسی مواد منسوخ قانون حمایت خانواده

سرکار خانم بتول آهنی

 

1379

گروه حقوق

چکیده

حوریه حسینی اکبرنژاد

روابط حقوقی فرزند و والدین

سرکار خانم دکتر نرگس ایزدی

 

1378

گروه حقوق

چکیده

عاطفه کریمی

بررسی فقهی حقوقی خواستگاری و نامزدی

سرکار خانم دکتر نرگس ایزدی

 

1378

گروه حقوق

چکیده

مریم بیاتی

حضانت اطفال (تفاوت حضانت و لایت)

سرکار خانم بتول آهنی

 

1377

گروه حقوق

چکیده

الهه خانی سانیج

تخلف از شروط ضمن عقد نکاح

سرکار خانم دکتر نرگس ایزدی

 

1377

گروه حقوق

چکیده

نفیسه متولی زاده

بررسی سقط جنین از دیدگاه فقه و حقوق

سرکار خانم دکتر لیلاسادات اسدی

 

1377

گروه حقوق

چکیده

فایزه اقبالی

بررسی وضعیت حقوقی مالی زوجه هنگام ازدواج و طلاق

سرکار خانم عفت همتیان

 

1377

گروه حقوق

چکیده

نیره کرمانی

بررسی آیات الاحکام عقد نکاح در گستره مسائل بانوان

سرکار خانم دکتر عزت السادات میرخانی

 

1377

گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

سوده سادات طباطبایی

بررسی سقط جنین در فقه و حقوق

سرکار خانم دکتر صدیقه مهدوی کنی

 

1377

گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

سعیده نحوی

بررسی فقهی حقوقی عسر و حرج زوجه

سرکار خانم عفت همتیان

 

1376

گروه حقوق

چکیده

فخرآفرین عمادیان

حقوق مالی زوجه

سرکار خانم زهرا داور

 

1375

گروه حقوق

چکیده

زهرا سپهری اصل

حقوق غیرمالی زوجه

سرکار خانم زهرا داور

 

1375

گروه حقوق

چکیده

حمیده قانع

موجبات طلاق در حقوق ایران در مقایسه با سایر کشورها

سرکار خانم زهرا داور

 

1375

گروه حقوق

چکیده

فاطمه ابوطالبی گوری

بررسی فقهی حقوقی حضانت

سرکار خانم دکتر صدیقه مهدوی کنی

 

1374

گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

مریم حسینی آهق

فقه در اسلام

سرکار خانم دکتر صدیقه مهدوی کنی

 

1373

گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

عفت السادات موسوی

نشوز

سرکار خانم دکتر مرضیه اسکندرجوی

 

1373

گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

نفیسه مشایخی

مهریه در اسلام (از دیدگاه فقه امامیه و شیعه)

سرکار خانم دکتر زهرا راستی

 

1373

گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده