اخبار دانشگاه - آرشیو

نشست تخصصی خانواده با نگاهی بر اندیشه های حضرت آیت الله مهدوی کنی (ره)

نشست تخصصی خانواده در معارف قرآنی و عرصه جهانی با نگاهی بر اندیشه های حضرت آیت الله مهدوی کنی (ره) به مناسبت روز خانواده با سخنرانی دکتر رقیه سادات مومن، دکترای مطالعات زنان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) و دکتر هاله حسینی اکبرنژاد، دکترای حقوق بین الملل و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در پردیس خواهران برگزار شد.

ادامه مطلب