آرشیو اخبار

درگذشت مادر شهید دیالمه

خبر درگذشت مادر دلسوز و مهربانتان که نماد ایمان و مقاومت بودند و شهید عبدالحمید دیالمه را تقدیم انقلاب اسلامی نمودند، عمیقاً موجب تالم و تاثر خاطر شد .

ادامه مطلب