آرشیو اخبار

شهادت امام موسی کاظم(ع) تسلیت باد.

شهادت امام موسی کاظم(ع) تسلیت باد.

امام موسی کاظم (ع): أفضَل مَا یَتَقَرَّبُ بِه العَبدِ إلَی الله بَعدَ المَعرِفَهُ بِه الصَّلاه وَ بِرُّ الوالِدَینِ و تَرکُ الحَسَد و العُجبُ و الفَخر. بهترین چیزی که به وسیله آن بنده به خداوند تقرب می جوید، بعد از شناختن او، نماز و نیکی به پدر و مادر و ترک حسد و خودبینی و به خود بالیدن است.(تحف‌العقول‌ ، ص‌ 412)

ادامه مطلب