دانشگاه امام صادق پردیس خواهران - فراخوان مقاله
العربیة | English | | RSS | Email |
نوع خبر 
 
 
فراخوان مقاله

دفتر نشر متون علمی جهت دریافت مقالات علمی از پژوهشگران و دانش پژوهان دعوت به عمل می آورد.جهت اطلاع از اهداف و اولویتهای پژوهشی دوفصلنامه ها به سامانه نشریات دانشگاه مراجعه فرمایید.


دوفصلنامه علمی ـ ترویجی علوم تربیتی از دیدگاه اسلام

دوفصلنامه علمی ـ ترویجی فقه و حقوق خانواده

 دوفصلنامه علمی ـپژوهشی حکمت سینوی

 

دوشنبه 3 ارديبهشت 1397  11:48

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 5 فروردين 1398  13:11:44
تعداد بازديد از اين خبر : 1711