نوع خبر 
 
 
ذکر جمیل، خلق کریم حضرت آیت الله مهدوی کنی (ره)

مطلب زیر وصف بخشی از صفات اخلاقی و رفتاری  فقیه پارسا و عالم نستوه حضرت آیت الله مهدوی کنی (ره) از زبان پروفسور مهدوی دامغانی استاد سابق دانشگاه تهران و استاد بازنشسته فعلی دانشگاه هاروارد است که در مجالست با آن استاد اخلاق بر ایشان محرز شده است.

ذکر جمیل

شنبه 18 دى 1395  10:19

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 9 اسفند 1395  6:15:28
تعداد بازديد از اين خبر : 198