انتشار شماره ۶۵ دوفصلنامه علمی حکمت سینوی

۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۱۰:۰۷ کد : ۳۶۱۹ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۶

دوفصلنامه علمی حکمت سینوی شماره 65 (بهار و تابستان 1400) منتشر شد. این شماره دربردارنده 12 مقاله علمی پژوهشی است که محصول پژوهش 22 نفر از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دکتری است.

عناوین مقاله ها:

 فیاض لاهیجی و قرائتی متفاوت از نظریه صور مرتسمه ابن سینا

محمود رضا مهاجری؛ عزیزالله افشار کرمانی

 کارکرد مفهوم کلی دراندیشه ابن سینا و هگل

سیدامیرحسین فضل الهی؛ علی مرادخانی

 بی‌علقگی در زیبایی‌شناسی ابن‌سینا و تحلیل آن با بی‌علقی در زیبای‌شناسی کانت

مهدی بهرامی

بررسی دیدگاه‌های مختلف فلاسفه اسلامی در نقد و اصلاح نظریه ماده - صورت‌گرایی مشائیان

سعید انواری؛ حمیده مختاری

 راهکارهای تغییر خلق از دیدگاه ابن سینا

حانیه شرفی؛ فاطمه سلیمانی دره باغی

 نقش بدن در پیدایش ادراکات عقلی از منظر ابن سینا و ملاصدرا

محمد مهدی کمالی؛ احمد شه گلی؛ جواد پارسایی

تحلیل و ارزیابی تفسیر فلسفیِ ابن سینا از آیه نور

محمد میری

 شادی و غم از دیدگاه ابن سینا

محمود صیدی؛ محمد جواد پاشایی

 انفعال و عواطف انسانی در مواجهه با آثار هنری بر مبنای حکمت سینوی

مریم خردمند؛ زهره توازیانی؛ خشایار قاضی زاده

تبیین ابن‌سینا از پدیدۀ دورجُنبانی

اکبر امیری؛ مهدی عظیمی

 تحلیل فراشناختی «عمل» در حکمت سینوی

شهناز شایان فر

 اصل سنخیت در حکمت مشاء و تاثیر آن در رابطه هستی شناختی نفس و قوا

حسین پژوهنده

نشانی سامانه دوفصلنامه علمی حکمت سینوی:

https://ap.journals.isu.ac.ir/


نظر شما :