انتشار شماره ۷۴ دوفصلنامه علمی فقه و حقوق خانواده

۱۰ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲:۳۳ کد : ۳۶۰۸ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۶۴

دوفصلنامه علمی فقه و حقوق خانواده  شماره 74 (بهار و تابستان 1400) منتشر شد. این شماره دربردارنده 12 مقاله علمی پژوهشی و علمی ترویجی است که محصول پژوهش 25 نفر از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دکتری است.

عناوین مقاله ها:

تحلیل رأی وحدت‌رویة شمارة 708 هیئت‌ عمومی ‌دیوان‌عالی کشور مطابق موازین فقهی ـ حقوقی

سیدمحمدباقر اخلاقی / دانشجوی دکتری حقوق خصوصی پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران

علیرضا باریکلو / استاد گروه حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران

اجرت‌المثل کار زوجه در حقوق افغانستان و میزان کارایی قوانین جهت دست‌یابی به آن

عبدالخالق شفق / دانشجوی دکتری مطالعات زنان دانشگاه ادیان و مذاهب

سیدمهدی میرداداشی / استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

اعظم خوش صورت موفق / استادیار گروه مطالعات زنان دانشگاه ادیان و مذاهب

احوال شخصیة تازه‌مسلمان ازمنظر فقه امامیه و قوانین ایران

عاتکه قاسم­زاده / دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران

الهام صادقی­راد / استادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام‌نور تهران

مطالعة تطبیقی نهادهای جایگزین ازدواج دائمی در حقوق ایران و انگلستان

فاطمه همتی حاجی پیرلو / دانش‏آموخته گروه حقوق خانواده، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

رقیه سادات مومن / استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران            

تزاحم اصل قوامیت و قواعد لاضرر و لاحرج در اعمال حق طلاق زوج

رکسانا بوعذار / دانش‏آموخته کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران

کبری پور عبدالله / استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)، پردیس خواهران

ضمانت‌اجرای ترک انفاق زوجه براساس قواعد فقهی و اصل تحکیم خانواده

انیس اسدی / دانش‏آموخته کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه امام صادق(ع)پردیس خواهران

منیر حق خواه / استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)پردیس خواهران

بررسی فقهی نظریة طلاق قضایی درصورت عدم رعایت حق مواقعة زوجه

ام‌البنین اله‌مرادی / استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه پیام‌نور تهران

اثر ابتلای والدین به بیماری‌های جسمی (مسری و صعب‌العلاج) بر حضانت کودک

امیر بارانی بیرانوند / دانش آموخته­ کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهیدمطهری(ره)

زکیه فلاح / دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

عبدالله مختاری / دکتری رشته فقه و حقوق جزا دانشگاه شهید مطهری (ره)

تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین دربارة نفقه در حقوق اتحادیة اروپا، پروتکل 2007 کنوانسیون لاهه و حقوق ایران

رضا مقصودی / دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه گیلان

رویکردی بر حق تعلیم کودک توسط والدین در قوانین داخلی و اسناد بین‏المللی

عاطفه عباسی کلیمانی / استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران

اسما اکبری / دانش‏آموخته کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه علوم قضایی

توجیه فقهی طلاق پس از نکاح تحلیل

زینب روحانی شهرکی / دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم

محمدعلی راغبی / استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم

سید یوسف علوی وثوقی / استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم

قاعدۀ «لکل قوم نکاح»

رضا پورمحمدی / استادیار گروه فقه و حقوق پژوهشگاه زن و خانواده

علی پورمحمدی / دانشجو دکتری فقه و مبانی حقوق و طلبه سطح چهار حوزه علمیه قم

نشانی سایت دوفصلنامه علمی فقه و حقوق خانواده:

https://flj.journals.isu.ac.ir


نظر شما :