برگزاری جلسه دفاع از رساله مقطع دکتری رشته مدیریت آموزشی:

طراحی الگوی سواد رسانه ای بر اساس اسناد تحولی در نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران

۱۶ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۰:۲۴ کد : ۳۳۵۵ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۵۳

جلسه دفاع از رساله خانم زهرا نورانی، دانشجوی مقطع دکتری رشته مدیریت آموزشی با عنوان: «طراحی الگوی سواد رسانه ای بر اساس اسناد تحولی در نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران» با راهنمایی دکتر اکرم گودرزی، عضو هیات علمی پردیس خواهران و دکتر بشیر حسینی و مشاوره دکتر سوسن کشاورز، در روز چهارشنبه 10 شهریور ماه سال جاری به صورت مجازی برگزار گردید.

این پژوهش باهدف طراحی الگوی سواد رسانهای در نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که ساختار مدیریتی و اجرایی سواد‌رسانه‌ای دارای متولی قانونی است. نهاد حاکمیتی به‌عنوان متولی، به سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری می­‌‌‌پردازد. همچنین نهاد بینابینی به‌عنوان هماهنگ‌کننده راهبردی میان کنشگران سواد‌رسانه‌­ای (در سه سطح کلان، میان و خرد) به ایجاد هماهنگی حداقلی و همافزایی حداکثری پرداخته و با استفاده از سازوکارها و اهرم­‌‌های مدیریتی خود، بازوهای اجرایی را مدیریت می‌­نماید. این نهاد دارای ساختار شورایی متشکل از نمایندگان حکومتی، دولتی و مردمی و ارتباطات منظومه‌­ای دوایر و واحدهاست. در این الگو نهاد خانواده به‌عنوان اصلی‌­ترین کنشگران سواد‌رسانه‌­ای برای رسیدن به حیات طیبه شناسایی شد. تمامی کنشگران در سطح میان (شامل آموزش‌وپرورش، آموزش عالی، صداوسیما و...) و در سطح خرد(شامل نهادهای خصوصی و شبه خصوصی) ملزم به ایجاد کمیته‌‌های راهبردی تعالی‌سازی سوادرسانه‌ای در نهاد خانواده هستند. در سطح میان دستگاه‌های دولتی و کنشگران اجرایی در دو حیطه تواناسازی و محتواسازی و هدایت و نظارت سواد‌رسانه‌‌ای تأثیرگذاری دارند.  همچنین در سطح خرد نیز نهادهای خصوصی و شبه خصوصی در دو حیطه تواناسازی و محتوا سازی و تحقیق و توسعه سواد رسانه‌ای تأثیرگذاری دارند.


( ۱ )

نظر شما :