دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان توانمندسازی اقتصادی زنان خانه دار در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی

۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۸:۴۵ کد : ۲۸۹۶ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۵۵

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خانواده خانم مریم عظیمی(کد95) با موضوع: «توانمندسازی اقتصادی زنان خانه دار در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی» به صورت مجازی برگزار شد. این پایان نامه با راهنمایی دکتر صفاری نیا و مشاوره دکتر راستی به نگارش در آمده بود واساتید داور این پایان نامه دکتر حق خواه و دکتر شبابی بودند که در این جلسه به بیان نقد و نظرات خود درباره پایان نامه مذبور مبادرت کردند.


نظر شما :