دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خانواده

۱۳ مهر ۱۳۹۲ | ۰۱:۱۱ کد : ۲۶۹ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۷۴
جلسه دفاعیه پایان نامه ی کارشناسی ارشد حقوق

نام دانشجو

تاریخ دفاعیه

موضوع

اساتید راهنما و مشاور

عاطفه ذبیحی

3/7/92

بایسته های تقنین در حوزه خانواده

استاد راهنما: دکتر اسدی

استاد مشاور: دکتر مهدوی

 

نظر شما :