دانشگاه امام صادق پردیس خواهران - آلبوم عکس--نمایشگاه کتب و نشریات
العربیة | English | | RSS | Email |
نمایشگاه کتب و نشریات
نمایشگاه کتب و نشریات: عکس شماره 1 / 2
نمایشگاه از دستاوردهای علمی و پژوهشی
720 * 405 (73 KB) 
نمایشگاه کتب و نشریات
نمایشگاه کتب و نشریات: عکس شماره 2 / 2
نمایشگاه محصولات علمی و پژوهشی پردیس خواهران در شب میلاد پیامبر(ص) و حضرت امام جعفر صادق(ع)
720 * 405 (71 KB) 
1