دانشگاه امام صادق پردیس خواهران - آلبوم عکس--کارشناسی ارشد
العربیة | English | | RSS | Email |
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد: عکس شماره 1 / 6
آزمون معارف کارشناسی ارشد 2
720 * 481 (57 KB) 
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد: عکس شماره 2 / 6
آزمون معارف کارشناسی ارشد1
720 * 481 (80 KB) 
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد: عکس شماره 3 / 6
آزمون معارف کارشناسی ارشد3
720 * 481 (75 KB) 
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد: عکس شماره 4 / 6
جلسه معارفه ورودی های کارشناسی ارشد
720 * 481 (53 KB) 
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد: عکس شماره 5 / 6
کلاس آمادگی ارشد
720 * 481 (40 KB) 
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد: عکس شماره 6 / 6
نشست توجیهی مسئولان دانشگاه با وردیهای کارشناسی ارشد
720 * 481 (51 KB) 
1