دانشگاه امام صادق پردیس خواهران - انجمن علمی فقه و حقوق خانواده-بانک پایان نامه ها در حوزه خانواده-پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد-پایان نامه های دفاع شده دانشگاه شهید مطهری(ره)
العربیة | English | | RSS | Email |

           عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مطهری بر اساس سال دفاع

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

سال دفاع

چکیده

سعیده وارثی

مبانی فقهی حقوقی مصونیت کیفری در حقوق خانواده

دکتر محمد رسایی

دکتر اکرم صفیری

1396

چکیده

محدثه نصرت خوارزمی

حریم خصوصی کودک در فقه و کنوانسیون حقوق کودک

دکتر ابوالقاسم نقیبی

دکتر محمد بهرامی

1396

چکیده

عاطفه لک

بیمه حقوق مالی زوجه از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

دکتر اکرم صفیری

دکتر سید ابوالقاسم نقیبی

1396

چکیده

نسرین خمر

نکاح مبتلایان به بیماری های مسری در مذاهب خمسه اسلامی

دکتر سیده رحیمه ابراهیمی

دکتر محمد بهرامی

1395

چکیده

نجمه رمضان خانکوک

قاعده المطلقه الرجعیه زوجه حقیقه و کاربرد آن در حقوق ایران

دکتر سید محمدتقی قبولی

دکتر محمدرضا علمی

دکتر محمد بهرامی

1395

چکیده

مهسا رحمانیان کوشککی

حدود اختیارات زوجه در تصرف بر جسم خویش در فقه امامیه و حقوق ایران

دکتر مرتضی چیت سازیان

دکتر محمد بهرامی

1395

چکیده

طهوراسادات سیدابوسعیدی

انواع ولایت در روابط خانوادگی از منظر حقوق ایران و مصر

دکتر محمدحسن حائری

دکتر معصومه مظاهری

1395

چکیده

زهراسادات غمامی

طراحی نظام اسلامی تأمین اقتصادی زنان خانه­دار

دکتر محمد بهرامی خوشکار

دکتر معصومه مظاهری

1394

چکیده

الهام حاتمی

حقوق جنین و کودک عقب­مانده ذهنی و جسمی از منظر فقه و حقوق موضوعه

دکتر مرتضی چیت­سازیان

دکتر معصومه مظاهری

1394

چکیده

طاهره محمدعلی میرزایی

تأثیر زمان و مکان بر نشوز زوجه و ضمانت اجرایی آن

آیت ا... سید محمد موسوی بجنوردی

دکترمرتضی چیتسازیان

دکتر محمد بهرامی

1394

چکیده

معصومه عبداللهی

آثار تعرضات جنسی و نحوه خسارات ناشی از آن

دکتر سیده رحیمه ابراهیمی

دکتر معصومه مظاهری

دکتر محمدحسن حائری

1394

چکیده

جواد پوررضا

نجاست یا طهارت اسپرم و معامله مترتب بر آن از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق موضوعه

دکتر مرتضی چیت سازیان

دکتر محمد بهرامی خوشکار

1393

چکیده

مریم السادات میرتاج الدینی

مبانی فقهی و حقوقی قوانین و مقررات کار و بیمه زنان

دکتر اکرم صفیری

دکتر سید ابوالقاسم نقیبی

1393

چکیده

راضیه یعقوبی

مبانی فقهی- حقوقی نهاد داوری در حقوق خانواده

دکتر محمد رسائی

دکتر اکرم صفیری

1393

چکیده

محبوبه آقامیرزایی

الزام به فرزندآوری در مذاهب اسلامی

دکتر فاطمه رجایی

دکتر معصومه مظاهری

1393

چکیده

سمانه محمدی

بررسی جرم انگاری نشوز و شقاق و آثار مترتب بر آنها

دکتر محمد رسائی

دکتر اکرم صفیری

1393

چکیده

فاطمه  پور مقدم

ملاک و  گستره حضور زنان در اجتماع از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

دکتر محمد بهرامی

دکتر معصومه مظاهری

1392

چکیده

سعید فرساد

راهکارهای تحکیم نهاد خانواده از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

دکتر مرتضی چیت سازیان

دکتر سیدابوالقاسم نقیبی

دکتر محمد بهرامی

1392

چکیده

زینب ابوالحسنی

بررسی فقهی حقوقی حمایت از کودکان بدون سرپرست و بدسرپرست

دکتر اکرم صفیری

دکتر معصومه مظاهری

1392

چکیده

سمیه تاجیک

بررسی فقهی نهادهای حمایت از زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست

دکتر اکرم صفیری

دکتر  مرتضی چیت سازیان

1392

چکیده

عطیه لاله رنگ

بررسی فقهی حقوقی شروط عدمی در نکاح

دکتر مرتضی چیت سازیان

دکتر سیدابوالقاسم نقیبی

1392

چکیده

ریحانه دهقان بزرگی

سوء استفاده زوج از حقوق خود به زوجه در خانواده و ضمانت اجرای آن

دکتر اکرم صفیری 

دکتر سیدابوالقاسم نقیبی

1391

چکیده

الهه دهقان منشادی

حدود اختیارات انسان در اهدای گامت و جنین  برای باروری

دکتر اکرم صفیری

دکتر سید مصطفی محقق داماد

آقای محمدرضا رضانیامعلم

1391

چکیده

بی بی مریم خراسانی

تعدد زوجات و شرایط آن در فقه اسلامی و حقوق ایران و مصر

دکتر سید ابوالقاسم نقیبی

دکتر اکرم صفیری دکتر محمد بهرامی

 

1390

چکیده

سمانه شرفپور

حقوق مالی زوجه در زندگی مشترک در فقه و حقوق ایران

دکتر اکرم صفیری

دکتر  سید محمدصادق موسوی

1389

چکیده

علیمه جمالزاده

نکاح فضولی و آثار آن در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران

دکتر سید ابوالقاسم نقیبی

دکتر  سید محمدصادق موسوی دکتر محمد بهرامی

1388

چکیده

لیلا ثمنی

حقوق غیرمالی زوجین از دیدگاه مذاهب خمسه

دکتر اکرم صفیری

دکتر سید محمدصادق موسوی دکتر محمدعلی انصاری پور

1388

چکیده

ملیحه  اسماعیلی

حقوق زن در خانواده از نگاه کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان با مطالعه تطبیقی مذاهب فقهی در اسلام

دکتر خاموشی

دکتر اکرم صفیری

1388

چکیده

محمدرضا اصلانی

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت مهریه و غیرقابل پرداخت بودن آن

دکتر سید ابوالقاسم نقیبی

دکتر محمد رسائی

1387

چکیده

کبری جوان بخت

احکام و آثار تدلیس درنکاح از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

دکتر سید ابوالقاسم نقیبی

دکتر محمد بهرامی

1387

چکیده

طیبه طالبی عقدا

سقط جنین و احکام حقوقی و فقهی مترتب برآن

آیت ا.. سید محمدحسن مرعشی

دکترخاموشی

1386

چکیده

حمید اسدی سمسانی

رژیم حقوقی حاکم برروابط غیرمالی زوجین

دکتر سید محمدصادق موسوی

دکترخاموشی

1386

چکیده

الهام شریعتی نجف آبادی

بررسی احکام و حقوق کودکان طبیعی از منظر فقه و حقوق موضوعه

دکتر سید محمدصادق موسوی

دکتر سید ابوالقاسم نقیبی

1386

چکیده

زهراسادات میرهاشمی

احکام فقهی ،حقوقی اهدای سلول جنسی و جنین درگستره احوال شخصیه

دکتر اکرم صفیری

دکتر سید مرتضی چیت سازیان

1386

چکیده

اسلام حمودی

بررسی تطبیقی حقوق معنوی کودک در اسلام ، ایران و برخی کشورهای اسلامی

دکتر سید ابوالقاسم نقیبی

دکتر اکرم صفیری

1385

چکیده

عبدالرضا طرزی

تنظیم خانواده از دیدگاه فقه اسلامی

دکتر سید مصطفی محقق داماد

دکتر سید محمدصادق موسوی

1383

چکیده

معصومه مظاهری کلهرودی

بررسی فقهی حقوقی عده زنان نابارور

دکتر سید مصطفی محقق داماد

دکتر اکرم صفیری

1380

چکیده

طاهره معینی

بررسی احکام فقهی و حقوقی خواستگاری و نامزدی

دکتر حسین مهرپور

-

1379

چکیده

خدیجه روشن بین

مالکیت زن در اسلام و ادیان الهی

دکتر سید مصطفی محقق داماد

دکتر علی مهدیزاده

1378

چکیده

زهرا رضائیان مجد

احکام فقهی وحقوقی نسب

دکتر سید مصطفی محقق داماد

آیت ا.. سید محمدحسن مرعشی

1378

چکیده

بابک خسروی نیا

حقوق مدنی جنین

دکتر سید مصطفی محقق داماد

آیت ا.. سید محمدحسن مرعشی

1377

چکیده

شهناز صفارزاده

نقش زنان در جهاد دفاعی از دیدگاه فقه

آیت ا.. سید محمد موسوی بجنوردی

دکتر حسین مهرپور

1371

چکیده

ناصر ذاکر شوشتری

نفقه زوجه و احکام آن در اسلام

آیت ا.. سید محمد موسوی بجنوردی

آیت ا.. سید محمدحسن مرعشی

1371

چکیده

محمد روشن

موانع ارث در مذاهب فقهی اسلام

دکتر سید مصطفی محقق داماد

دکتر فتح ا... یاوری

1371

چکیده

مریم احمدیه

طلاق قضائی

آیت ا.. سید محمد موسوی بجنوردی

دکتر حسین مهرپور

1371

چکیده

فرحناز خسروشاهی

شروط زوجه علیه زوج در ضمن عقد نکاح

آیت ا.. سید محمد موسوی بجنوردی

دکتر حسین مهرپور

1371

چکیده

احمد مؤمنی راد

پژوهشی فقهی ،حقوقی پیرامون مسئولیت کیفری اطفال

دکتر سید مصطفی محقق داماد

دکتر علی محمد مکرمی

1371

چکیده

احمد امید

احکام فقهی حضانت در فقه شیعه

دکتر سید مصطفی محقق داماد

آیت ا.. سید محمد موسوی بجنوردی

1370

چکیده

سید منصور موسوی

عیوب موجب فسخ نکاخ

آیت ا.. سید محمد موسوی بجنوردی

آیت ا.. سید محمدحسن مرعشی

1369

چکیده

جمشید جعفرپور

بررسی موارد برخورداری زن از تخفیف  در جزای اسلامی ومبانی فقهی آن

آیت ا.. سید محمدحسن مرعشی

آیت ا.. سید محمد موسوی بجنوردی

1369

چکیده

 
19 اسفند 1396