دانشگاه امام صادق پردیس خواهران - انجمن علمی فقه و حقوق خانواده-بانک پایان نامه ها در حوزه خانواده-پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد-پایان نامه های دفاع شده دانشگاه امام صادق(ع)پردیس خواهران
العربیة | English | | RSS | Email |

             عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد حقوق خانواده بر اساس سال دفاع دانشجویان

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

سال دفاع

فایل چکیده

رضوان آقاجانی

مصلحت کودک در خانواده در چارچوب قانون حمایت خانواده و قانون مدنی دکتر رقیه سادات مومن دکتر منیر حق خواه 1397 چکیده

زهرا حاجی جعفری

جرایم جنسی و نقش و تاثیر آن در تحکیم و اضمحلال خانواده دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی دکتر داودی 1397 چکیده

سیده مائده تقوی میان پشته

سیاست های افزایش جمعیت و تامین حق برغذای اعضای خانواده در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران دکتر محیا صفاری نیا دکتر مریم محقق داماد 1397 چکیده
فاطمه عمرانی نقش فرهنگ در پیشگیری از جرم و انحراف با تاکید بر نظارت اجتماعی فراگیر خانواده دکتر عاطفه عباسی دکتر کبری پورعبداله 1397 چکیده

صفورا رحمانی نژاد

رویه قضایی و فرایند دادرسی دعاوی نکاح و طلاق ایرانیان غیر مسلمان دکتر مریم محقق داماد دکتر مهرشاد شبابی 1397 چکیده
عاطفه یوسفی طوسی تاثیر حقوق و مزایای استخدامی اعضا بر تحکیم خانواده و راهکارهای قانونی مرتبط با آن  دکتر عاطفه عباسی  دکتر کبری پورعبداله 1397 چکیده
فاطمه یوسفی طوسی حق بر سلامت روان اعضای خانواده در نظام حقوقی ایران دکتر محقق داماد دکتر حق خواه 1396 چکیده

فرزانه شفیع زاده

تاثیر تحول ساختار قدرت و اقتدار در خانواده بر حقوق اعضای آن در نظام حقوقی ایران دکتر پورعبداله دکتر محقق داماد 1396 چکیده

زهرا اصل فلاح

بررسی تطبیقی حق بر آموزش کودک در نظام حقوقی ایران و اسناد بین الملل دکتر حق خواه دکتر صفاری نیا 1396 چکیده

مهسا صفی آریان

مبانی فقهی و حقوقی نهاد جهیزیه و دعاوی ناشی از آن دکتر محقق داماد دکتر پورعبداله 1396 چکیده
آزاده قاسمی برزگری سیاستگذاری تقنینی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خانواده دکتر عباسی دکترمهدوی کنی 1396 چکیده
کوثر مومن زاده رابطه مشارکت اجتماعی زنان با حقوق اعضای خانواده در نظام حقوقی ایران دکتر محقق داماد دکتر مومن 1396 چکیده

فاطمه محمد قلی ها

اصل تحکیم خانواده و ظرفیت سنجی علم حقوق در تحقق آن

دکتر صدیقه  مهدوی کنی

دکتر  فریده شکری

فروردین 1395

چکیده

زهرا انصاری

شناسایی و اجرای احکام خانوادگی محاکم خارجی در نظام حقوقی ایران

دکتر فریده  شکری

دکتر فایزه

 عظیم زاده اردبیلی

خرداد 1395

چکیده

مونا علاقبند

حق تحکیم روابط خانوادگی زندانیان در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با اسناد بین المللی

دکتر عاطفه  عباسی

دکتر  منیر حقخواه

خرداد 1395

چکیده

فاطمه مبارکی

قتل در فراش در نظام حقوقی ایران

دکتر  فایزه  عظیم زاده اردبیلی

دکتر لیلا  دادخدایی

خرداد 1395

چکیده

زهرا شمسایی

اخلاق زیستی در نظام حقوق خانواده

دکتر  صدیقه مهدوی کنی

دکتر طلیعه زهرا  علیا

تیر 1395

چکیده

صدیقه محمدحسنی

بررسی حق قسم   در نظام حقوقی ایران

دکتر  کبری پورعبدالله

دکتر  مریم السادات

محقق داماد

بهمن 1395

چکیده

مریم شریعتی

حق بر تفریح و شادی اعضای خانواده در اسناد بین المللی و حقوق ایران

دکتر محیا صفاری نیا

دکتر  کبری پورعبدالله

اسفند 1395

چکیده

زهرا جلالی

بررسی نکاح و انحلال آن در فضای سایبری

دکتر مریم السادات  محقق داماد

دکتر پاکزاد

شهریور 1394

چکیده

الهه راحتی

واکاوی مجازات های کودک در نظام حقوقی ایران با تکیه یر مساله تادیب

دکتر کبری پورعبدالله

دکتر عاطفه عباسی

مهر 1394

چکیده

فاطمه عرب نژاد

مباینت رابطه زوجیت در ارتداد و نحوه ی اجرای آن

دکتر کبری  پورعبدالله

دکتر مریم السادات  محقق داماد

مهر1394

چکیده

الهه صلاتی

حقوق فرهنگی خانواده در قوانین و مقررات ایران و موازین بین المللی

دکتر  محیا

صفاری نیا

دکتر مریم السادات  محقق داماد

آبان 1394

چکیده

سمیرا رجبی

صیانت از خانواده و پیشگیری غیرکیفری از بزه دیدگی دختران و زنان د نظام حقوقی ایران

دکتر عاطفه  عباسی

دکتر  کبری پورعبدالله

آبان 1394

چکیده

فرانک عباسی

وضعیت حقوقی طفل حاصل از ازدواج  مادر ایرانی و پدر خارجی

دکتر  عاطفه عباسی

دکتر مهرشاد  شبابی

آبان 1394

چکیده

عطیه رنگچی تهرانی

اعمال سیاست کیفرزدایی و تحکیم خانواده

دکتر کبری  پورعبدالله

دکتر عاطفه  عباسی

آذر 1394

چکیده

زهرا عزیزپوریان

استیلاد و حق بر سلامت زوجین در نظام حقوقی ایران

دکتر  فایزه عظیم زاده اردبیلی

دکتر  مریم السادات

محقق داماد

اسفند 1394

چکیده

مریم نانکلی

توافق میان قاضی و بزهکار در جرایم خانوادگی

دکتر  معصومه مظاهری

دکتر  عاطفه عباسی

خرداد 1393

چکیده

عطیه سادات رضوی

سن حضانت در نظام حقوقی ایران و میزان انطباق آن با شاخص های رشدین آ  

دکتر  مریم السادات محقق داماد

دکتر زهره   موسی زاده

تیر 1393

چکیده

معصومه حمیدی  پور

اختیارات جد پدری و مادر نسبت به کودک و راهکارهای رفع تعارض

دکتر  فایزه عظیم زاده اردبیلی

دکتر معصومه  مظاهری

تیر 1391

چکیده

مرضیه رحیمی زاده

بررسی ماهیت و آثاز طلاق با توافق زوجین در نظام حقوقی ایران

دکتر معصومه  مظاهری

سرکار خانم همتیان

شهریور1393

چکیده

فاطمه شریفی

شرط امانت حاضن در نظام حقوقی ایران

دکتر کبری  پورعبدالله

دکتر طباطبایی

شهریور 1393

چکیده

سمیه حمزه خانی

اجازه  و رد در نکاح فضولی

دکتر کبری  پورعبدالله

دکتر معصومه  مظاهری

مهر 1393

چکیده

نرگس مباشرمقدم

گستره قاعده لاضرر نسبت به قوانین انحلال نکاح در نظام حقوقی ایران

دکتر  فایزه  عظیم زاده اردبیلی

دکتر طباطبایی

بهمن 1393

چکیده

الهه سادات حجازی

قاعده فراشس و تبیین گستره آن در نظام حقوقی ایران

دکتر معصومه  مظاهری

دکتر  کبری پورعبدالله

اسفند 1393

چکیده

آلا سادات افقه

قلمروی قاعده لاحرج(نفی عسر و حرج) در نظام حقوقی ایران

دکتر  کبری پورعبدالله

دکتر مریم السادات  محقق داماد

دی 1393

چکیده

فاطمه ناصری

تنظیم خانواده در نظام حقوقی ایران

دکتر  فایزه عظیم زاده اردبیلی

دکتر لیلاسادات اسدی

خرداد 1392

چکیده

فروغ السادات حسینی

حق والدین بر تربیت کودک و محدودیت های آن: مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی

دکتر  کبری پور عبدالله

دکتر محیا  صفاری نیا

خرداد 1392

چکیده

عرفانه عقیلی

تدلیس در نکاح و تضمین های آن در حقوق ایران

 دکتر  کبری پورعبدالله

دکتر  لیلا دادخدایی

تیر 1392

چکیده

عاطفه ذبیحی

بایسته های تقنین در حوزه خانواده

دکتر لیلاسادات  اسدی

دکتر صدیقه  مهدوی کنی

شهریور1392

چکیده

سمانه  جیل ساز

بررسی فقهی حقوقی نشوز زوج

دکتر  فریده شکری

دکتر  کبری پورعبدالله

آذر 1392

چکیده

مریم کریمی احمد آبادی

تاثیر جنون و اختلالات روانی در انحلال نکاح

دکتر فریده  شکری

دکتر  صدیقه مهدوی کنی

بهمن 1392

چکیده

فاطمه قائمی

نقش حمایتی خانواده در دادرسی کیفری کودکان بزهکار در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی

دکتر فاطمه  قناد

دکتر  منیر حقخواه

بهمن 1392

چکیده

فاطمه

سرخ حصاری

نحله و اجرت المثل ایام زوجیت: مبنای فقهی حقوقی و موانع اجرا

دکتر کبری  پورعبدالله

دکتر  لیلاسادات اسدی

بهمن 1392

چکیده

راحله  تخت روان

بررسی فقهی حقوقی تغییرات راجع

به مهریه پس از نکاح دائم (افزایش، تنصیف و تعدیل)

دکتر منیر  حقخواه

دکتر موفقی

اسفند 1392

چکیده

مرجان توکلی

پیشگیری خانواده مدار از بزهکاری کودکان (با رویکر تطبیقی)

دکتر فاطمه  قناد

دکتر صدیقه مهدوی کنی

اسفند 1392

چکیده

فاطمه صالحی نژاد

حق کودک بر بودن والدین و خویشاوندان در نظام حقوقی ایران

دکتر معصومه مظاهری

دکتر  لیلاسادات اسدی

اسفند 1392

چکیده

زهرا میرزاده

ارتباط حقوق کیفری با حقوق حصوصی در حوزه خانواده

دکتر لیلا سادات اسدی

دکتر  فایزه عظیم زاده اردبیلی

اسفند 1392

چکیده

سحر نیکپور

گستره اشتغال زوجین در نظام حقوقی ایران و آثار آن

دکتر فایزه عظیم زاده اردبیلی

دکتر  فریبا  حاجی علی

فروردین 1391

چکیده

زینب ریاضت

سیاست کیفری قانون گذار ایران و مبانی جرم انگاری در حوزه حقوق خانواده

دکتر لیلاسادات اسدی

دکتر  فایزه  عظیم زاده اردبیلی

خرداد 1391

چکیده

مهدیه محمدتقی زاده

حمایت از زنان بی سرپرست و بدسرپرست در نظام حقوقی ایران

دکتر  هما  داوودی

دکتر  فریبا  حاجی علی

خرداد 1391

چکیده

سکینه ترازی

آیین دادرسی ویژه امور و دعاوی خانوادگی

دکتر فریده  شکری

دکتر  لیلاسادات اسدی

خرداد 1391

چکیده

آمنه

شرف الدین شیرازی

تحصیل دلیل و بار اثبات در امورو دعاوی خانوادگی

دکتر  فریده شکری

دکتر  معصومه مظاهری

دی 1391

چکیده

الهه اسکندری

جایگاه مهریه در عقد نکاح دائم با رویکردی بر ماهیت حقوقی مهریه های غیر متعارف

دکتر  معصومه مظاهری

دکتر  منیر حقخواه

دی 1391

چکیده

فضه سادات حسینی

نفی خشونت علیه همسر در نظام حقوقی ایران

دکتر فایزه  عظیم زاده اردبیلی

دکتر لیلاسادات  اسدی

بهمن 1391

چکیده

عاطفه آقاجانی معمار

تاثیر جهانی شدن بر حقوق خانواده (استفاده از فرصت ها، مقابله با تهدیدها)

دکتر  معصومه مظاهری

دکتر زهره  موسی زاده

بهمن 1391

چکیده

مریم مهاجری

ترمیم خسارت معنوی در روابط زوجین در نظام حقوقی ایران

دکتر  معصومه مظاهری

دکتر لیلاسادات اسدی

بهمن 1391

چکیده

نیلوفر مقدمی خمامی

بررسی تطبیقی حق جنین بر سلامت در نظام حقوقی ایران و ایالت متحده آمریکا

دکتر  فایزه  عظیم زاده اردبیلی

دکتر  محیا صفاری نیا

بهمن 1391

چکیده

نیره پوررسول

ماهیت قرارداد رحم جایگزین و حقوق اعضای خانواده در ارتباط با آن

دکتر معصومه مظاهری

دکتر صدیقه مهدوی کنی

بهمن 1391

چکیده

سیده زهرا حسینی

حق کودک بر هویت در نظام حقوقی ایران

دکتر فریده شکری

دکتر معصومه مظاهری

اسفند 1391

چکیده

اکرم محمودی آرانی

نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده

دکتر فایزه عظیم زاده اردبیلی

دکتر فریبا حاجیعلی

1390

چکیده

محدثه معینی فر

شبیه سازی انسان در گستره حقوق خانواده

دکتر  فایزه عظیم زاده اردبیلی

دکتر اصغری

1390

چکیده

رقیه سادات مؤمن

جایگاه و محدوده حقوق جنسی زوجین در فقه امامیه و حقوق ایران

دکتر صدیقه مهدوی کنی

دکتر  فریده شکری

1390

چکیده

فایزه طوقانی پور

جرایم والدین و سرپرستان قانونی علیه کودکان در نظام حقوقی ایران

دکتر فایزه  عظیم زاده اردبیلی

دکتر  لیلا سادات  اسدی

1390

چکیده

زهرا  اردستانی رستمی

حق ریاست در  روابط زوجین و سوء استفاده از آن در نظام حقوقی ایران

دکتر فریبا  حاجی علی

دکتر لیلاسادات  اسدی

1390

چکیده

سمانه اسفندیار

حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در حقوق ایران

دکتر  فریده شکری

دکتر  لیلا دادخدایی

1390

چکیده

سمیه پارسی راد

نفقه کودک از حقوق خانواده تا حقوق رفاه (با نگاهی به نظام های حقوق ایران و انگلیس)

دکتر هما  داوودی

دکتر فریبا  حاجی علی

1390

چکیده

سها کارساز

جایگاه  و مصادیق ورود  حاکم  در نکاح  و انحلال آن  در نظام حقوقی  ایران

دکتر  فریده شکری

دکتر صدیقه مهدوی  کنی

1390

چکیده

 

ریحانه آقا عبدالهی

نقش دادستان در حمایت از حقوق کودک در خانواده

دکترلیلا سادات اسدی

دکتر فایزه عظیم زاده اردبیلی

1390

چکیده

فاطمه طاهرخانی

نسب و حقوق مدنی کودک تولد یافته از اهدای جنین در حقوق ایران

دکتر اکرم صفیری

دکتر  هما داوودی

1389

چکیده

زهرا آل اسحاق

تاثیر متقابل ارزش های اخلاقی و حقوق اسلامی در حوزه خانواده

دکتر صدیقه  مهدوی

دکتر  فایزه  عظیم زاده اردبیلی

1389

چکیده

 

 

 

18 دى 1397