دانشگاه امام صادق پردیس خواهران - انجمن علمی فقه و حقوق خانواده-بانک پایان نامه ها در حوزه خانواده-پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد-پایا نامه های در دست تدوین دانشگاه شهید مطهری(ره)
العربیة | English | | RSS | Email |

                پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مطهری- در دست نگارش

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

فرشته سادات چاوشی

آثار و احکام جنین آزمایشگاهی بدون صاحب در فقه و حقوق ایران

دکتر معصومه مظاهری

دکتر سید ابوالقاسم نقیبی

زیبا شجاعی نژاد

بررسی فقهی و حقوقی اشتغال زنان در مناصب دولتی و اجتماعی

دکتر اکرم صفیری

دکتر محمد بهرامی خوشکار

فاطمه چاقری

ماهیت تصمیمات دادگاه در طلاق و آثار آن در فقه و حقوق موضوعه

دکتر معصومه مظاهری

دکتر لیلاسادات اسدی

عالمه طالعی

مبانی فقهی و حقوقی کاهش جنین در بارداری­های چندقلویی

دکتر محمد بهرامی خوشکار

دکتر سید ابوالقاسم نقیبی

حسین دارابی

مسئولیت ناشی از عدم حسن معاشرت زوجین

دکتر محمد بهرامی خوشکار

دکتر مرتضی چیت­سازیان

سیده مرضیه حسینی

مشروعیت سلب و اسقاط حضانت در نظام حقوقی ایران و مصر، احکام و آثار

دکتر محمد بهرامی خوشکار

آقای محمدرضا رضانیامعلم

وجیهه قلی زاده

ملاک و آثار اذن زوج از دیدگاه فریقین

دکتر سیده رحیمه ابراهیمی

آقای امیر باقری

طیبه حکیمی

نسبت فقه و اخلاق در حقوق خانواده و حل تعارض ها

دکتر سید ابوالقاسم نقیبی

دکتر سیده رحیمه ابراهیمی

 

 

19 اسفند 1396