دانشگاه امام صادق پردیس خواهران - انجمن علمی فقه و حقوق خانواده-بانک قوانین در حوزه خانواده
العربیة | English | | RSS | Email |

انجمن علمی فقه و حقوق خانواده به منظور دسترسی آسان دانشجویان حقوق به ویژه دانشجویان حقوق خانواده به قوانین مرتبط به حوزه خانواده، این قوانین (أعم از قوانین لازم­الاجرا و قوانین منسوخ) را که در سایت­ های مختلف به شکل پراکنده وجود دارد، در یک مجموعه ارائه نموده است.

20 دى 1396
لينک هاي مرتبط با اين بخش
 قوانین لازم الاجرا
 قوانین منسوخ