دانشگاه امام صادق پردیس خواهران - انجمن علمی فقه و حقوق خانواده-اساسنامه انجمن
العربیة | English | | RSS | Email |
 • نمايش صفحه شماره 4
 • فصل پنجم گروههای علمی انجمن

  ماده 16: انجمن می‌تواند گروه‌ها و کمیته‌های زیر را تشکیل  دهد که براساس شرح وظایفی که از سوی هیئت مدیره برای آنها تعیین شود به فعالیت می‌پردازند.

  1. گروههای تخصصی
  2. کمیته آموزش و پژوهش
  3. کمیته انتشارات
  4. کمیته آمار و اطلاعات
  5. کمیته پذیرش و روابط عمومی
  6. کمیته گردهمایی‌های علمی

  1-16- انجمن مجاز به تشکیل گروهها و کمیته‌های دیگری که بر حسب نیاز احساس می‌شود، نیز می‌باشد.

   

  1 2 3 4 5
  10 مرداد 1397