دانشگاه امام صادق پردیس خواهران - معاونت پژوهشی و فناوری-همکاری های بین دانشگاهی-همکاری در همایش ها
العربیة | English | | RSS | Email |

همکاری پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع) با دانشگاه آزاد اسلامی

در اولین همایش ملی شرکت های دانش بنیان

پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع) در همایش ملی جایگاه کاربردی علوم انسانی و حوزه های میان رشته ای در توسعه

شرکت های دانش بنیان در محور مدیریت آمورزشی همکاری می‌نماید.

برای اطلاعات بیشتر به سایت   forum.bpj.ir/robatkarim-hsi مراجعه فرمایید

31 خرداد 1394