دانشگاه امام صادق پردیس خواهران - حوزه ریاست-هدف از تأسیس دانشگاه
العربیة | English | | RSS | Email |

هدف ازتاسیس دانشگاه

بر اساس تعالیم اسلام و تلفیق آن با دروس دانشگاهی می‌توان در علوم و فنون بشری، به‌ویژه علوم انسانی- اجتماعی تحولی بزرگ پدید آورد و در پرتو آن عالمان شایسته و فرهیخته تربیت کرد.

دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام) به‌عنوان یک دانشگاه اسلامی غیر دولتی، در مجموعۀ آموزش عالی کشور، برمبنای اصول و ارزش‌های اسلامی پایه‌گذاری شده است. این دانشگاه بر این باور است که تعلیم و تعلم همراه با تهذیب نفس، مهمترین رسالت انسان است؛ لذا تنها با الهی شدن انگیزه‌ها و هدف‌ها و همراهی علم و عمل، نقش حقیقی علم در جامعه بشری ایفا خواهد شد.

این دانشگاه با پیوند بین حوزه و دانشگاه و همکاری نخبگانِ این دو مرکز علمی، دانش آموختگانی دین‌محور، آگاه و متعهد به آرمان‌ها و ارزش‌های اسلام تربیت می‌کند. همچنین در راستای تعلیم و تبلیغ معارف اسلام و اهل‌بیت(علیهم‌السلام) الگویی در نظام آموزش عالی و اداره امور جامعه اسلامی ارائه می‌دهد.

 

14 اسفند 1396