دانشگاه امام صادق پردیس خواهران - سلب مسئولیت
العربیة | English | | RSS | Email |

·         تمام اطلاعات، گزارش‌ها، جداول، دیاگرام‌ها و عکس‌های الحاقی در فایل‌ها و اسناد این سایت به منظور اطلاع رسانی و ارتباط با مخاطبان دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و جامعه دانشگاهی ایجاد شده است.

·         هرگونه لینک و ارتباط با سایر سایت ها که در پرتال موجود است، به منظور اطلاع رسانی است و این امر به معنای تائید مندرجات آنها نیست.

·         مسئولیت اطلاعات مندرج در وبسایت اساتید و اعضای هیأت علمی بر عهده ایشان است.

·         استفاده از مطالب مندرج در پرتال به شرط استناد بلامانع است.

14 فروردين 1397