بخشیدن فدک به حضرت زهرا (س) توسط پیامبر (ص) پس از نزول آیه فیء

تاریخ : ۰۳ مرداد ۱۴۰۰