شهادت سید مرتضی آوینی (سال ۱۳۷۲ ه.ش)

تاریخ : ۲۰ فروردین ۱۴۰۰