حمله به امام حسن مجتبی(ع) در مدائن و زخمی شدن حضرت

تاریخ : ۱۷ اسفند ۱۳۹۹