درگذشت دکتر علی شریعتی (۱۳۵۶ ه.ش)

تاریخ برگزاری : ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ مناسبت ها