شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام (۱۴۸ ه.ق)

تاریخ برگزاری : ۲۸ خرداد ۱۳۹۹ مناسبت ها