روز جهاد کشاورزی (تشکیل جهاد سازندگی به فرمان حضرت امام خمینی(رحمه الله علیه- ۱۳۵۸ ه.ش)

تاریخ برگزاری : ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ مناسبت ها