شهادت سربازان دلیر اسلام: بخارایی، امانی، صفار هرندی و نیک نژاد (۱۳۴۴ ه.ش)

تاریخ برگزاری : ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ مناسبت ها