انتخاب حضرت آیت الله امام خامنه ای به رهبری (۱۳۶۸ ه. ش)

تاریخ برگزاری : ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ مناسبت ها