فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس (۱۳۶۱ ه. ش) و روز مقاومت، ایثار و پیروزی

تاریخ برگزاری : ۰۳ خرداد ۱۳۹۹ مناسبت ها